Меню
Задайте питання
Задайте питання

Про Prozorro

Згідно з Законом України “Про публічні закупівлі”, портал prozorro.gov.ua є відкритим ресурсом, який пропонує доступ до всієї інформації з центральної бази даних про електронні тендерні торги, які були оголошені з 31 липня 2016 року. Державні організації-замовники оприлюднюють тендерні оголошення (а учасники аукціону беруть участь в торгах) за допомогою модулю електронного аукціону, доступ до якого вони отримують…

Для того, щоб зареєструватись на Prozorro, необхідно вибрати один з акредитованих ЕТМ Prozorro та заповнити всі необхідні поля, в т.ч. статус підприємства, що реєструється.

Основним, проте не єдиним, документом, в межах якого функціонує Prozorro, є Закон України “Про публічні Закупівлі”.

Для того, щоб здійснити будь-яку дію на торгах, в тому числі, взяти участь або навіть подати безкоштовне питання (для постачальника) чи, наприклад, розмістити звіт про укладений договір, необхідно зареєструватись на одному з акредитованих ЕТМ Prozorro. При реєстрації обов’язково вибрати необхідний статус організації, яка реєструється. Від статусу буде залежати функціонал особистого кабінету такої організації.

Орієнтовний обсяг електронних торгів Prozorro оцінюється більше ніж в 500 млрд грн.

Учасники публічних закупівель – це постачальники чи потенційні постачальники товарів, робіт або послуг за процедурами публічних закупівель Prozorro відповідно до ЗУ “Про публічні Закупівлі”, які вирішили брати участь в електронних торгах.

Замовники – це державні організації (бюджетні або госпрозрахункові), які на тих чи інших підставах здійснюють процедури закупівель в електронній системі Prozorro та відповідають визначенню “Замовник” згідно ЗУ “Про публічні закупівлі”.

В залежності від процедури та від стадії тендеру Замовник може як прийняти безкоштовні запити чи вимоги Постачальника, так і не прийняти, або навіть взагалі – не відповідати. У разі подання платної Скарги, в процедуру “спілкування” втручається інший орган – Антимонопольний комітет України, мета якого – сприяти конкуренції та запобігати дискримінації інтересів учасників у процедурах публічних закупівель Prozorro. Рішення АМКУ може бути як негативне, так і позитивне, або навіть…

Згідно профільного ЗУ, Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.

Найпоширенішими видами електронних закупівель Prozorro є, зокрема, такі: допорогові закупівлі, відкриті торги та відкриті торги з публікацією англійською мовою. Порядок визначення процедури проведення та класифікації проведення Закупівлі регламентується ЗУ “Про публічні закупівлі” або іншим нормативно-правовим актом у разі, якщо відповідний Замовник або процедура не підпадає під норми зазначеного вище Закону.

Допорогові закупівлі – це закупівлі, які проходять в електронному вигляді. Основні відмінності допорогів від відкритих торгів – це менший час від моменту оголошення закупівлі та до моменту проведення аукціону. Вважається, що допорогові закупівлі легші, ніж інші. Проте, це не завжди так. Допорогові закупівлі регламентуються Порядком здійснення допорогових закупівель, затвердженим Наказом ДП “Зовнішторгвидав України” від 13.04.2016 № 35. Він застосовується, якщо у разі проведення Замовником відбору постачальника товару…